juni 8, 2024

Han passar på kantane.

  Tamreinane i Jotunheimen har no byrja reisa si mot områda for sommarbeiting etter kalvingen. Dyra til Fram Reinlag vil beita mellom Bygdin i aust og Tyin i vest, og sør for innsjøen Bygdin. Jon Anders Opdal er ein erfaren reingjetar og forklarer at reinsdyra til Fram Reinlag naturleg trekkjer nord-vestover frå vinterbeita ved Røssjøkollane ved Lenningen i Etnedal til Vang. «-Simlene finn sjølv vegen til det beste beitet, men