Erling Sande

"Penga eller livet"!

Inntektene som tilfaller norske kommuner er avgjørende for å sikre likeverdige tjenester, uavhengig av bostedssted i Norge. Ordfører Birgitte Gulla Løken (H) i Larvik kommune påpeker at disse inntektene ikke er rettferdig fordelt. Larvik, under ledelse av Birgitte Gulla Løken, er vertskap for det kommende «inntektsseminaret» den 22. januar, støttet av 31 deltakende kommuner. Under lokalsamfunnskonferansen 2023 på Gardermoen avslørte ordføreren på over 100 kommuner har meldt seg på seminaret.

Overaskende utnevnt til distrikts- og kommunalminister.

Det har vært spekulert og diskutert mye i pressen de siste dagene ang. bytte av ministere i regjeringen. At Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ønsket å trekke seg som distrikts- og kommunalminister og at Erling Sande skulle ta over jobben hans var det ingen i pressenorge som hadde fanget opp. Bildet over: Ordfører Knur Arne Fjelltun (Sp) i Nord-Aurdal kommune (til høyre på bildet over) hadde møte ang. Leirin lufthavn 14. september