Erna

Bunad og Jesus, Erna og Finnmark i Syn og Segn

 Syn og Segn har levert sakprosa i 123 år, og fornyar seg stadig. I siste utgåve er det temanummer om bunad og folkedrakt, stor samtale med forfattar Thorvald Steen, tekstar om Jesus og Finnmark, statsminister Solbergs tre nyårstalar og korleis det er å vere sensitiv. Og mykje meir!   BUNAD: Dei norske bunadane har ein særskild posisjon i medvitet åt nordmenn. Kva slags rom for nytolking finst i bruken av