fuglebrett

"Armær og bein"

Årets ekorn unger holder på å «flytte ut». Mors livgivende melk erstattes nå mer og mer med fast føde. Da kan det fort bli litt «armær og bein», fulgt av en «upper cut», ved det bugnende matbordet.