Kaja Østgård Martinsen

Tapper og stolt! -Kaja er ei av 120 oppsagte, men jobber på og gjør så godt hun kan!

Kaja Østgård Martinsen er ei av de i Valdres som har fått en virkelig vond beskjed nå før sommeren. Hun har blitt «slått beina under» og den fulle stillingen i den unge kvinnens arbeidsliv blir borte. -Likevel står hun i det, jobber på og gjør så godt hun kan, til «the bitter end». Kaja Østgård Martinsen er ansatt i  Schibsted Media Group A/S  sitt kundesenter på Fagernes. Det arbeidsforholdet er snart over.