Kirkegård

Åpen kirke hver onsdag framover.

Skrautvålskyrkja har nylig gjennomgått en omfattende renovering av bla. kirkegården som har blitt utvidet og fått nytt gjerde. Det ble feiret med en trivelig gjenåpningsseremoni, hvor alle i bygda var velkommen 3. september. Bildet over: Skrautvål sokneråd. Fra venstre: Rolf Rogstad, Kristine Inderhaug, Knut Ove Hennum,Bodil Ulstølen, Håvard Meisdalshagen, Marit Trøen, Aud Irene Lyseng og Ellen Brenne. Talere delte inspirerende ord, hilsener ble utvekslet, og det var fantastisk sang utført