livsveileder

Om brevet fra Marcello Haugen til Guri's bestemor.

Marcello Haugen sitt brev til bestemor til Guri Strand  i Ulnes (bildet over), blir fortsatt tatt vare på (les hele brevet i bunn av artikkelen). Tekst og foto: Roy Myrland  Marcello Haugen var klarsynt, healer, livsveileder og virket både i Oslo og på Lillehammer. I Oslo bodde han i «Villa Arjuna» ved Ullevål hageby. I Lillehammer ble «Svarga» ved Lysgårdsbakkene, bolig og virke sted. Begge steder valfartet folk til fra