Mi sterke side

"Mi sterke side"

På Lidar Skule i Øystre Slidre har dei ei årleg tradisjon som dei kallar «Mi sterke Side». Skulen legg vekt på at alle elevane har minst ei sterk side som dei skal få lov til å vise fram og vere stolte av overfor føresette, familie og vener fortel lærar Ingrid Hermundstad Grobakken. Det er elevene i 4. klasse som tar ansvar for å lage kake og 1-3 klasse steiker vafler.