Natteravner

Stolte Natteravner

Over hele landet, kommer voksne folk frivillig ut på kveldstid i gule vester. De bidrar til tryggere og bedre lokalsamfunn for oss alle. Natteravner på bildet over fra venstre: Kai Arild Wangen, Nils Lindelien Skjerstein og Odd Bjørn Nereng.  I Øystre-Slidre kommune i Valdres er det ofte området mellom Heggenes sentrum og til rundt ungdomshuset Gapahuken, som får besøk på kveldstid. -Stort sett så går det veldig stille og rolig