NRK Supernytt

Samfunnssikkerhetsprisen 2022  - tildelt NRK Supernytt

NRK Supernytt tildeles Samfunnssikkerhetsprisen 2022 for sin nyhetsformidling i en tid med både nasjonal og internasjonal uro. Redaksjonen bidrar til et trygt samfunn for en særlig viktig målgruppe: Barn og unge. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som deler ut prisen, i samarbeid med representanter for næringsliv, statsforvaltere og frivilligheten. NRK Supernytt Prisen deles ut til den/de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden. Prismottakeren skal være et godt