Rein fra Jotunheimen

Han passar på kantane.

  Tamreinane i Jotunheimen har no byrja reisa si mot områda for sommarbeiting etter kalvingen. Dyra til Fram Reinlag vil beita mellom Bygdin i aust og Tyin i vest, og sør for innsjøen Bygdin. Jon Anders Opdal er ein erfaren reingjetar og forklarer at reinsdyra til Fram Reinlag naturleg trekkjer nord-vestover frå vinterbeita ved Røssjøkollane ved Lenningen i Etnedal til Vang. «-Simlene finn sjølv vegen til det beste beitet, men

Øystein Opdal Fram Tamreinlag. Foto: Roy Myrland / www.langsveien.no

Under Fram Tamreinlag sin høstslakting i Olø i Vang kommune, fortalte nestleder i laget Øystein Opdal om «Rein fra Jotunheimen» (les mer om den georgrafisk beskyttede betegnelsen under videoen). Kjøtt av tamrein som har beitet i de majestetiske fjellområdene i Jotunheimen og Filefjell er en nasjonal skatt som Norge er stolt av å presentere for verden. I 2021 mottok Rein fra Jotunheimen den ærefulle «geografisk beskyttet betegnelse» fra Stiftelsen Norsk