Rein

Jobben gjort for denne gang.

Med temperaturer som holder seg godt under frysepunktet, har reingjeterne i Fram Reinlag sørget for å holde styr på den imponerende flokken med ca 3000  dyr i nord og øst i Valdres. Denne uken ble dyrene samlet og sortert, for å kunne ta ut ca 400 slakteklare dyr. Nå har resten av flokken blitt sluppet løs igjen for å beite på lav og mose i området nord for Rundemellen i Øystre