Rugde

Brå død.

Her er Håkon Bakkene (bildet) i Skrautvål sine betraktninger om den effektive jegeren og rugda. -Spurvehauken hadde klart å skaffe seg fersk mat til kvelds. Ei rugde hadde ikkje vore vaken nok ,og vart nok eit godt måltid for ein svolten hauk. Spurvehauken er liten ,men ein rask og effektiv jeger. Rugda er ikkje god å få auge på når den sit på bakken ,men du har sikkert høyrt ho