Sara Van Der Moer

Ho vil ikkje, men ho har gjort det før, og skal gjera det igjen (sjå kva i videoen).

Sara Van Der Moer er ein dyktig kunstmålar og ein engasjert naturvernar frå Valdres. -No vil og skal ho øydelegge det fine og vakre, som ho har gjort tidlegare (sjå mei her)! Videointervjuet er i botn av artikkelen. Annonsør: Åpen dag på Spikarmoen 31. mai, plus en liten STAUT konsert kl 19.30. Valdresbil As Valdresbil-Bobil Då Marit Beate Kasin presenterte boka si «Naturparadokset» på Valdres Folkemuseum 23. mai, fortalde òg Sara Van Der