Snakk om det

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Verdensdagen for selvmordsforebygging er 10. september 2022 og mottoet er «Å skape håp gjennom handling«.I 2020 vedtok regjeringen nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025,samt nullvisjon for selvmord for hele samfunnet. Selvmord er fortsatt stigmatisert i Norge – det må vi gjøre noe med!Bekymringen har vært stor for eventuell økning av antall selvmord som følge av Covid-19 oginngripende tiltak i folks liv. Foreløpig har ikke det skjedd. Det ble registrert