Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.


Verdensdagen for selvmordsforebygging er 10. september 2022 og mottoet er
«Å skape håp gjennom handling«.

I 2020 vedtok regjeringen nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025,
samt nullvisjon for selvmord for hele samfunnet.


Selvmord er fortsatt stigmatisert i Norge – det må vi gjøre noe med!

Bekymringen har vært stor for eventuell økning av antall selvmord som følge av Covid-19 og
inngripende tiltak i folks liv. Foreløpig har ikke det skjedd.


Det ble registrert 658 selvmord i 2021 mot 639 i 2020 og 652 i 2019, antallet ligger fortsatt
innenfor den variasjonen vi forventer av tilfeldige svingninger fra år til år. Av disse var 467
(73 %) menn. Utviklingen går i feil retning, det er alt for langt igjen til regjeringens nullvisjon
for selvmord i Norge.

Slagordet for årets Verdensdag for slevmordsforebygging er å skape
håp gjennom handling. Gjennom å se og lytte og vise at du bryr deg kan vi ta viktige steg i
riktig retning. Det er dette seende fellesskapet årets verdensdag handler om. Vi håper å
samle mange mennesker i en marsj mot Stortinget den 10 september. I tillegg ønsker vi at
alle tenner et lys i vinduet kl 20:00 for å vise sin støtte til selvmordsforebygging, for å huske
en kjær du har mistet.


Sammen kan vi se andre og hverandre og bidra til å forebygge selvmord i praksis. Selvmord
er fortsatt forbudt i lovverket i mer enn 20 land. Tabuet og stigmaet rundt selvmord lever
fortsatt også Norge. Gjennom å delta på verdensdagen kan du gjøre en forskjell.


Nasjonalt forum – oppfølging av nasjonal handlingsplan og nullvisjon

Et av de viktigste tiltakene i nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord besluttet av
regjeringen er opprettelsen av et nasjonalt forum. Forumet skal sørge for at tiltak i
handlingsplanen iverksettes og at nullvisjonen benyttes som det politiske og økonomiske
verktøyet visjonen er ment å være. LEVE sitter i Nasjonalt forum, sammen med en bred og
variert sammensatt gruppe.


Utvalget arbeider langsomt og møysommelig. I denne første perioden har de hatt to
spesifikke fokusområder: Selvmordsforebygging blant menn og Selvmordsforebygging i
skolen.
Selv om LEVE synes det er viktig at komiteen gjør gode anbefalinger basert på nøye og

kunnskapsbasert arbeid så er vi utålmodige. Utålmodige for alle de som trenger hjelp med
det de står i: fordi de har mistet noen i selvmord, er pårørende til noen som har
selvmordstanker eller sliter selv.


Vi vil utfordre Regjeringen til å legge finansielle muskler bak anbefalingene. Vi kan ikke redde
over 600 liv hvert år bare ved å snakke om det.


LEVELandsforeningen for etterlatte ved selvmord

Tlf. 22 36 17 00/Epost:
post@leve.no/ www.leve.no

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nineteen − 18 =