Snåsavannet

Elgfjerner elg foto roy myrland

Elgen beiter og er steder den til vanlig ikke oppholder seg i vinter. Store snømengder og mangel på mat tærer på tålmodigheten til noen og enhver, når skogens konge forsyner seg og «bosetter» seg der vi mener den  ikke skal være. I Trøndelag og ved Snåsavannets søndre bredd, har gårdbrukere Dag Hauffen vistnok funnet løsningen. Den ser ut til å virke umiddelbart i følge artikkelen 12. mars i nettavisa  Innherred. Les om det som