Svein Olav Agnalt

Vil du slippe å reise til Oslo med "lua i hånda"?

Svein Olav Agnalt (bildet over) fra Østfold leder Lokalsamfunnsforeningen som ble etableret 2009. Foreningen dedikerer seg til fremme av lokaldemokrati og desentralisering. 14. og 15. januar arrangeres Lokalsamfunnskonferansen på Gardermoen. Med et sterkt engasjement for å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, står foreningen imot tvangssammenslutning av kommuner. Initiativet til denne organisasjonen ble tatt av en sammensatt gruppeordførere fra ulike politiske partier representert på Stortinget. Lokalsamfunnsforeningen organiserer