Terje Aasland

Alle får! -Siste nytt om strømstøtteordningen.

Statsråd Aasland med entourage dro i dag til Nesodden for å møte Ap-ordføreren der. Aasland beskriver situasjonen og ordningen slik: -Vi inkluderer familier som bor fast i fritidsbolig med forutsetning om at de kan dokumentere at de har bodd i boligen siden før ordningen ble innført. Løsningen vil gjelde fra 01.01. 2023. De som tidligere har hatt strømstøtte, men har mistet støtten vil få i fra når de mistet støtten.