april 28, 2017

Valdresmålordliste (med forklaringer)

Dialektene varier over hele landet og Avisa Valdres har gjort en god jobb med å ta vare på og forklare noen av ordene. Primus motor for prosjektet var Skrautvålsbygdingen Håkon Bakkene med god hjelp av Synnøve Fjelltun og Marianne Granheim Trøyflat, som bidragsytere av ord og uttrykk. Journalist Ben Ormstad har sammenfattet alle ordene og uttrykkene, med forklaringer, du kan laste ned her. Videoproduksjonene ble gjort av Krister Strand og Ben

FolkemusikkValdres møtast til tevling 6.mai

  – Laurdag 6. mai blir Valdreskappleiken 2017 arrangert på Skrautvål grendehus i Nord-Aurdal. Kappleiken er ei tevling i folkemusikk- og dans, og runddans/runddansmusikk. Håkon Håvelsrud Odden å bildet over:   Kappleiken samlar folkemusikkutøvarar i alle aldrar, frå heile Valdres, og er ein viktig møteplass for alle som likar musikk og dans. Utøvarar frå andre distrikt er også velkomne til å delta på Valdreskappleiken.   Klassevinnarane frå kappleiken møtast til ein finalekonsert der dommarane