Tryggere skolevei – for noen

Tryggere skolevei - for noen

Det var noen positive nyheter som kom i Stortingets spørretime onsdag 23.11. 2017 da Venstres Abid Raja stilte spørsmål om tryggere skolevei til statsråd Ketil Solvik-Olsen.  Abid Raja spurte om samferdselsdepartementet vil vurdere å endre instruksen til Statens vegvesen. Slik at etaten kan utøve nødvendig skjønn for hva som defineres som skolevei for å øke trafikksikkerheten for skolebarn.

Ketil Solvik-Olsen Ketil sier at Statens vegvesen nå er i sluttfasen med å utarbeide reviderte fartsgrensekriterier for alle fartsgrenser. Foto Samferdselsdep.

Ketil Solvik-Olsen svarte at Statens vegvesen nå i sluttfasen med å utarbeide reviderte fartsgrensekriterier for alle fartsgrenser.
-I de nye kriteriene for fartsgrensene 30, 40 og 50 km/t vil det bli lagt større vekt enn tidligere på aktivitet langs vegen, for eksempel i forbindelse med skoler. Dette åpner for mer bruk av lavere fartsgrenser og fartsdempende tiltak på strekninger der det ferdes mange gående og syklende. Jeg forutsetter at denne revisjonen i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene til sikker skolevei, sa han.

Men hva med de som bor å ferdes langs fylkesveier med høyere fart en 50 km/t?

Mitt spørsmål til samferdselsministeren er:

Hva med skolebarn og andre myke trafikanter som ferdes langs smale veier der fartsgrensen er 60 og 80, som FV 235? Dette er en problemstilling mange opplever og er opptatt av.

FV 235 på Sandvollan
Smalt, svingete og uoversiktlig er skoleveien langs FV 235 på Inderøy. Fartsgrensen er her 80 km/t Foto Jan Arne Dammen

Ett eksempel er FV 235 på Sandvollan i Nord Trøndelag som er en smal grusvei uten eget tilbud til myke trafikanter. Veien blir ofte brukt som en snarvei mellom Gangstad og Krogs og det er fartsgrense på 60 og 80 km/t på denne skoleveien til Sandvollan skole, som nå endelig skal asfalteres.
Nå som de naturlige fartsdumpene blir borte vil farten helt sikkert øke, noe som kommunen også sier. Som en bekymret morfar har jeg tatt dette opp med Fylkeskommunen i Nord Trøndelag. Mitt spørsmål var at nå som veien blir asfaltert, blir det da med fortau, gangvei, nedsatt fart med fartsdumper?

Skremmende svar
Her på FV 235er det smalt og uoversiktlig og fartsgrensen er 80km/t. Foto Jan Arne Dammen

Svaret fra Fylkeskommunen var skremmende med hensyn til myke trafikanter og skolebarns hverdag.: Jeg må dessverre skuffe deg, det blir ikke utført med fortau, gangvei og nedsatt fart med fartsdumper. Den smale veien blir bare asfaltert. Dette er den måten vi har gjennomført et forsterkningsprogram med asfaltering langs lavtrafikkerte fylkesveger i Nord – Trøndelag.

Ingen tanke på myke trafikanter

Når vi også vet at beboere langs veien tidligere har hatt en underskriftskampanje for å redusere farten forbi boligene, men blitt avvist på grunn av for få utkjøringer. Ingen tanke på at skolebarn ferdes på denne veien daglig i all slags vær og føre. Mitt spørsmål er da hva med de som bor og ferdes langs smale veier der fartsgrensen er 60 og 80? 

Dette rådyret som får representere de myke trafikantene rusler langs 60 sonen på FV 235 på Inderøy. Foto Jan Arne Dammen

Av Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eight − 4 =