Fortsatt regler for vannskuter

Fortsatt regler for vannskuter

Forbudet mot å kjøre vannskuter er opphevet, men i visse områder er det fortsatt ulovlig å ferdes med slike fartøy. I fjor ble vannskuter likestilt med andre fritidsfartøy, og i utgangspunktet kan de brukes på lik linje med båter i de fleste områder. Likevel er det viktig å være klar over lovene som innskrenker muligheten til å kjøre vannskuter.


Mange kommuner har fastsatt lokale forskrifter som begrenser både bruk og hvor høy fart du kan holde. I tillegg fins det bestemmelser som forbyr eller begrenser bruk av vannskuter i hele eller deler av verneområder.

Inderøy kommune

I Inderøy kommune er det ikke innført forskrift som regulerer bruken av vannskuter, noe som betyr at det er det nasjonale lover og regler som gjelder.
– Inderøy kommune har flere verneområder i tilknytning til sjøen (Vikaleiret, Hoøya, Giplingøya, Roelsøya, Kvamsholmene), og her er motorferdselen regulert i verneforskriftene, I tidevannsstrømmen gjennom Straumen er det innført kommunal forskrift om fartsbegrensning for båt- og vannskutertrafikken – max 5 knop, sier Bjørn Bakkhaug i Inderøy kommune.

Vis hensyn til fugl og folk
Direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO)

– I likhet med hurtiggående båter fører vannskutere med seg støy i områder som er spesielt viktige for mange sårbare fuglearter. Farten gjør også at vannskutere kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for de som bader, ror eller seiler, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO) i en pressemelding.

Sjekk lokale regler

Nettopp det at regelverket varierer mellom kommuner, gjør at førerne av vannskuter må være nøye med å sette seg inn i hvilke bestemmelser som gjelder akkurat der de har planer om å kjøre. Kommuner kan fastsette lokale reguleringer som begrenser både bruk og fart i kommunens sjøområder, elver og innsjøer. Sammen med politiet kontrollerer Miljødirektoratets feltpersonell i SNO at reglene blir fulgt. De vil være til stede i aktuelle vassdrag og verneområder i tida framover, og brudd på loven blir anmeldt.

Her letter sjøfuglen i flokk etter at vannskuterne har fosset forbi Hustadøya

Verneområder
I verneområder varierer reglene mellom tidsbegrensede forbud i enkelte områder til totalforbud i hele verneområder. I nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler er det for eksempel et generelt forbud mot å kjøre vannskuter.
– Vis derfor hensyn til andre når du ferdes med vannskuter i sommer, og gjør deg kjent med regelverket der du planlegger å kjøre, sier Pål Prestrud.

Regelverk

Regelverket, og informasjon om vannskuterforskriften, finner du hos Klima- og miljødepartementet. Den enkelte kommune kan svare på spørsmål som gjelder kjøring på større innsjøer. Lokalt naturoppsyn kan også kontaktes. Les mer på Klima- og Miljøstatus

Finn verneområder 

 

Hustadøya et viktig hekkeområde for ærfugl og fiskemåke, så ta hensyn!
Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eighteen + 13 =