Hjerkinn skytefelt – nytt verneområde på Dovrefjell

Hjerkinn skytefelt  - nytt verneområde på Dovrefjell

20 år etter Hjerkinn skytefelt ble lagt ned er utvidelsen av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark en realitet. Markeringen fant sted på Snøhetta Viewpoint på Hjerkinn lørdag 29. september. Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som foretok den offisielle åpningen.

– Norge forvalter fantastiske naturverdier. Nasjonalparkene er indrefiletene i norsk natur, og utgjør det mest omfattende vernet vi har etter naturmangfoldloven. Oppryddingsarbeidet og restaureringen av gamle Hjerkinn skytefelt er historisk. Det er norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt og et unikt miljøprosjekt i både norsk og internasjonal målestokk, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Nasjonalparken utvidet

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark ble utvidet med over 130 kvadratkilometer av Kongen i statsråd 20. april i år, gjennom vern av det tidligere skytefeltet på Hjerkinn. Samtidig ble det opprettet et nytt Hjerkinn landskapsvernområde på 45 kvadratkilometer.

– Det gamle skytefeltet inngår i et av de mest fullstendige og intakte økosystemene for høyfjellandskap i Europa. Her lever villrein sammen med andre arter som jerv, fjellrev og kongeørn. Med vernet av det tidligere skytefeltet har vi gitt disse artene enda bedre forutsetninger for å leve og for å opprettholde sunne, livskraftige bestander, sier Elvestuen.

Vernet bidrar til å ta vare på viktige leveområder og trekkruter villreinen bruker i Dovrefjell, en art Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på. Norge har ca. 90 prosent av all villrein i Europa. Den største trusselen mot villreinen er fragmentering og tap av leveområder.

Forsvaret og storsamfunnet har brukt store ressurser på å restaurere det tidligere skytefeltet, hvor det før ble sluppet klasebomber og kjørt med tunge stridsvogner. Foto Jan Arne Dammen
Forsvaret og storsamfunnet har brukt store ressurser på å restaurere det tidligere skytefeltet, hvor det før ble sluppet klasebomber og kjørt med tunge stridsvogner. Foto Jan Arne Dammen

– Det er brukt mye tid og ressurser på å tilbakeføre dette området tilbake til naturen. Lokale interesser har vært bredt involvert og jeg gjerne vil rette en stor takk til alle som har engasjert seg og bidratt med synspunkter og innspill, sier Elvestuen.

Norgeshistoriens største

Forsvaret og storsamfunnet har brukt store ressurser på å restaurere det tidligere skytefeltet, hvor det før ble sluppet klasebomber og kjørt med tunge stridsvogner. Selv om den formelle utvidelsen av nasjonalparken nå skjer, vil det fortsatt pågå restaureringsarbeid av det gamle skytefeltet. Dette arbeidet er planlagt å stå helt ferdig i 2020.

Av Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

20 + 19 =