Slagforum etablert – fire organisasjoner går sammen

Slagforum etablert - fire organisasjoner går sammen

De fire som danner Slagforum er Landsforeningen for Slagrammede (LFS), Norsk Forening for slagrammede (NFS), LHL Hjerneslag og Afasiforbundet i Norge.

Nå har de sammen dannet Slagforum for å gjøre det enklere for helsemyndigheter og helsepersonell å forholde seg til at det er flere aktører som representerer samme grupper.
– Heretter skal de som ønsker kontakt med oss som brukerorganisasjoner kunne ta kontakt med Slagforum, så skal vi selv sørge for koordineringen oss imellom, sier Tommy Skar generalsekretær i LHL Hjerneslag.

Generalsekretær i LHL Hjerneslag Tommy Skar
Selvstendige

Organisasjonene fortsetter som selvstendige organisasjoner med egne medlemmer, aktiviteter og informasjon.
– I første omgang tenker vi å avgi felles høringsuttalelse til pakkeforløp hjerneslag fase 2, jobbe felles med utvalgte interessepolitiske saker – slik som bedre rehabiliteringstilbud for slagrammede – bidra til å videreføre Helsedirektoratets symptomkampanje Prate, Smile, Løfte og ha noen større felles markeringer og arrangementer, sier Tommy Skar

Noen aktuelle kampsaker

Øke kunnskapen om symptomer på hjerneslag.
Bedre og mer helhetlig informasjon til slagrammede og pårørende.
Styrke rehabiliteringstilbudet for slagrammede i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.
Styrke oppfølgingstilbudet for slagrammede og pårørende i kommunene.

Om lag 12 000 rammes av hjerneslag hvert år, og nå går Helsedirektoratet sammen med helseforetak, ulike fagmiljøer og frivillige organisasjoner om å videreføre symptomkampanjen Prate, Smile, Løfte som en nasjonal dugnad.

Samarbeidet starter med en felles studietur sammen med Helsedirektoratet og Frank Becker, klinikkoverlege ved Sunnaas sykehus, til Danmark for å se på hva som fungerer bra i dansk slagrehabilitering og hva som eventuelt kan overføres til Norge.

Signaleffekt

– Etaleringen av forumet har først og fremst en signaleffekt til helsemyndigheter og helsepersonell om at vi som representerer de slagrammede nå koordinerer oss på en helt annen måte enn tidligere. Vi anser formet som starten på en positiv utvikling for også å gjøre det enklere for de vi representerer; de slagrammede og pårørende, sier Tommy Skar.

Fra v. Marita Lystad Bjerke, Hilde Andresen, Hogne Jensen, Tommy Skar, Marianne Brodin, Magnar Aukrust og Roger Amundsen

Landsforeningen for slagrammede (LFS) har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF), mens LHL Hjerneslag – som er en del av LHL – Afasiforbundet i Norge og Norsk forening for
slagrammede (NFS) er alle tre medlemmer i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). Samtlige fire organisasjoner er medlemmer i Hjernerådet.

Kontaktelefoner

Hogne Jensen, leder i Afasiforbundet i Norge, mobil 991 68 021
Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag, mobil 905 06 449
Roger Amundsen, leder i Landsforeningen for slagrammede, mobil 489 99 797
Kjell Inge Skarbø, leder Norsk forening for slagrammede, mobil 907 43 008

Linker:

Landsforeningen for slagrammede
LHL Hjerneslag
Afasiforbundet 
Norsk forening for slagrammede
Hjernerådet

Prate – smile – Løfte 

Av Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

thirteen − two =