Prøysenstua fredet av Riksantikvaren

Prøysenstua fredet av Riksantikvaren

Riksantikvaren har fredet Alf Prøysens barndomshjem Prøysenstua i Ringsaker hvor dikteren, forfatteren og sangeren ble født 23. juli 1914. Forslaget til fredning ble utarbeidet av kulturminneavdelinga i Hedmark fylkeskommune.

Nasjonalt kulturminne

Husmannsplassen Prøysen ligger vest for Rudshøgda i Ringsaker. Prøysenstua er trolig oppført tidlig på 1800-tallet, og den er bevart og tilbakeført slik den skal ha vært i Alf Prøysens barndom rundt 1920-30.
– Prøysenstua er et nasjonalt viktig kulturminne, både som Alf Prøysens barndomshjem og som godt bevart husmannsplass. Her kan vi oppleve bygningene og omgivelsene som fikk så stor betydning for Alf Prøysens forfatterskap, og vi kan få kunnskap om husmannsvesenet, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Husmannsplassen

Husmannsvesenet var utbredt i bygdesamfunnet i Norge på 1700- og 1800-tallet. Husmannen bodde på husmannsplassen, et gårdsbruk på jorda til en større eiendom, og festeavgift for jorda ble ofte betalt med arbeid på hovedgården.

Det var flere grender med mange husmannsplasser i området der Prøysenstua ligger, men svært få plasser er bevart i dag. Prøysenstua er en ganske typisk husmannsplass, med bygninger oppført i laft eller tre. Her var det ei stue, et fjøs med dyr, og en låve. I hagen ble det dyrket nytteplanter, frukttrær og bærbusker.

Fredningen

Fredningen omfatter husmannsplassen og barndomshjemmet til Alf Prøysen (1914-1970), med stuebygningen, fjøset og løa. Tunet og hagen, og et ferdighus fra 1955 som Alf fikk oppført til foreldrene sine, fredes også. I tillegg fredes et område rundt bygningene og tunet, blant annet steinrøysa, deler av Prestvegen og jorder.

Hedmark fylkeskommune
Prøysenhuset

Av Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 − 4 =