2018 et rekordår for fartsbøter – 5.500 mistet lappen

2018 et rekordår for fartsbøter - 5.500 mistet lappen

I 2018 har Utrykningspolitiet (UP) gjennomført flere fartskontroller, og gjennom dette avdekket flere overtredelser. Foreløpige tall viser at Utrykningspolitiet (UP) tok over 91.000 for å ha kjørt for fort.

5.500 mistet lappen

Tar man med tallene for fartsovertredelser for politidistriktene blir tallet over 100.000 saker. Dette er en økning på 20 % fra 2017. Totalt ble over 5.500 førerkort beslaglagt som følge av for høy fart. Antall fartsovertredelser i ATK var 78 050.

– I Nasjonal tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg 2018 – 2021 er det satt som mål at flere sjåfører skal overholde fartsgrensene. På bakgrunn av dette vil UP derfor opprettholde, og øke, antall fartskontroller i 2019, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Hyppige kontroller

Gjennom hyppige kontroller og fokus på rus, vil dette være med på å få ned antall omkomne i trafikken.

– 9649 førere ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i 2018. Dette er en liten økning sammenlignet med i 2017. Rus er en av hovedårsakene til alvorlige trafikkulykker. Derfor har UP siden 2014 hatt ekstra fokus på å bekjempe ruskjøring. UP har hatt en økning i antall anmeldelser på 10 % fra 2017, og en økning på hele 164 % fra 2014! Vi vil også i 2019 opprettholde antall ruskontroller, og ha som hovedregel at alle vi kontrollerer skal rus-testes, sier UP-sjefen.

108 omkommet på veiene i 2018

Foreløpige tall fra UP viser at 108 personer har omkommet på veiene i 2018. To flere enn i 2017. Det var 83 menn og 25 kvinner som har omkommet. Årsakene til dødsulykkene er sammensatte. For høy fart, ruspåvirket kjøring og annen trafikkfarlig atferd er hovedårsakene til mange av ulykkene.

Nullvisjon

Norge er fortsatt verdens mest trafikksikre land. Politiet vil i det forebyggende arbeidet fortsatt jobbe med viktige kontrollområder, som farts- og ruskontroller og kontroller for å avdekke uoppmerksomhet og manglende bruk av bilbelte.
– Nullvisjonen har som ambisjon at ingen skal dø i trafikken. Det mange aktører som bidrar til å forebygge alvorlige trafikkulykker, men politiet har et spesielt ansvar gjennom kontrollvirksomheten, påpeker UP-sjef Runar Karlsen i en pressemelding.

Av Jan Arne Dammen Foto UP

 

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 × 4 =