HR Norges Lederpris 2020 – tildelt Espen Nakstad

HR Norges Lederpris 2020 - tildelt Espen Nakstad

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mottok pris for sitt lederskap under Covid-19. Nakstad har blitt et nasjonalt symbol på kollektivt lederskap, sier HR Norge. Prisen ble overrakt av leder og nestleder i HR Norge sitt styre, Tove Selnes og Tom Simonsen.

– Nakstad har klart å lede, og leder fortsatt et helt folk gjennom en lang og krevende situasjon, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

HR Norge deler hvert år ut «HR Norges Lederpris» for å fremheve sammenhengen mellom godt lederskap av mennesker og gode resultater. God ledelse handler om å nå mål, men like viktig er måten det gjøres på. Bolstad er stolt over å kunne presentere årets prisvinner, som i tillegg til å ha vist godt lederskap, mottar prisen i respekt for et sterkt samlet politisk og faglig kriselederskap.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mottar prisen av leder og nestleder i HR Norge sitt styre, Tove Selnes og Tom Simonsen

-Jeg er ydmyk for å ha mottatt HR Norges lederpris. Samtidig vil jeg dedikere den til alle de andre lederne i Helsedirektoratet og i helsetjenesten som har gjort en enorm innsats i 2020. Vi som står i front er tross alt bare en liten del av bildet, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør.

Symbol for kollektivt nasjonalt lederskap

-Krise krever godt lederskap; ledere som kan vise vei, kommunisere tydelig og skape handling uten å spre frykt. Disse egenskapene har Espen Rostrup Nakstad demonstrert fra første stund. På kort tid ble Espen Rostrup Nakstad hele Norges trygghet og et symbol for kollektivt nasjonalt lederskap under Covid-19, sier Bolstad.

-Med faglig autoritet, mild personlig trygghet, ro og effektiv kommunikasjon, bidro Nakstad sterkt til at beslutningene som ble fattet av politikere og embetsverk ble forstått, respektert og i stor grad fulgt opp, sier Bolstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mottar prisen av leder og nestleder i HR Norge sitt styre, Tove Selnes og Tom Simonsen
Godt lederskap skaper gode resultater

Ledelse måles ofte på om man når mål, og Norge har klart seg godt under Covid-19, relativt sett. Men måten ledelsen utføres på er like viktig for resultatene.

-Selv legger Nakstad vekt på at han jobber som en del av et team. Nakstad er opptatt av «vi» og ikke «jeg», som viser god norsk ledertradisjon. Lederskapet under koronakrisen har spart mange liv, sikret verdier og bidratt til å få frem, synliggjøre og forsterke den dugnadsånden som særpreger samfunnet vårt, avslutter Bolstad.

Om HR Norge:

Medlemsorganisasjonen HR Norge er kompetansesenter og Norges viktigste arena for dem som jobber med mennesker, organisasjon og ledelse i norske virksomheter.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mottar prisen av leder og nestleder i HR Norge sitt styre, Tove Selnes og Tom Simonsen

Les mer her: https://www.hrnorge.no/


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eleven − 2 =