Nye regler for saluttering

Nye regler for saluttering

Ny våpenlov og forskrift fører til at det nå er politiet som skal behandle søknader om tillatelse til erverv av krutt og tennmidler til saluttering.

Den nye våpenloven og våpenforskriften, som forvaltes av politiet, trer i kraft 1. juni 2021. Samtidig oppheves § 75, § 76 og § 101 annet ledd i eksplosivforskriften, som forvaltes av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Dette betyr at det er politiet som nå skal behandle søknader om tillatelser til erverv av krutt og tennmidler både til bruk i skytevåpen og til saluttering og ikke DSB.

Tillatelser til erverv av krutt og tennmidler til saluttering gitt av DSB vil ikke være gyldige etter 1. juni 2021. Foto Jan Arne Dammen

Brann- og redningsvesen har ikke noen formell rolle utover å gi råd om det er brannfare knyttet til tid og sted for planlagt saluttering.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

four + twenty =