Skilsmisse eller dominant ekteskap.

Skilsmisse eller dominant ekteskap.

Leserbrev frå Frode I. Ingvaldsen, SP-medlem:

 Innlandet eller Hedmark/Oppland

Jeg har etter beste evne forsøkt å følge med litt på den pågående debatten om skilsmisse eller fortsatt ekteskap mellom Hedmark og Oppland. 

Det første som slo meg var en uttalelse gjort i et debattinnlegg fra Hamar-regionen. Hamar SKAL være administrasjons-sentrum for Innlandet. Dette står for meg som en bekreftelse på at flere statlige arbeidsplasser forsvinner fra henholdsvis Lillehammer og Gjøvik.

Videre har jeg reagert på at det i fra den statlige representanten for Innlandet holdt seg godt og trygt på plass et eller annet sted i de Hedmarkske sletter i forbindelse med naturkatastrofen i Etnedal mens Sandra Borch gladelig stilte opp for å beskue skadeomfanget.

Det kan nok også nevnes flere slike situasjoner uten at jeg kommer på dem i skrivende stund. Med tanke på øvrige uttalelser i lokalmedia forekommer det meg at Politikere fra den østlige delen av Mjøsa i stor grad er opptatt av å betjene gamle Hedmark fylke mens de i tilsynelatende stor grad er svært lite opptatt av hva som forgår rundt omkring ellers i vårt store fylke, det være seg enten Gudbrandsdalen, Valdres eller Vestoppland. Dette kan også delvis merkes i riksdekkende media. NRK innlandet er blitt ganske dyktige til å dekke hele Innlandet noe jeg setter stor pris på, og som de skal ha ros for. På riksdekkende derimot er det i de situasjoner det er interessante nyheter for landet stort sett hentet innslag fra østsiden av Mjøsa. Den seneste situasjonen er den nye smertestillende medisinen som var tatt i bruk ved ambulansetjenesten ved Gjøvik sykehus. Nå skal det bli spennende å se om det kommer innslag i prøveprosjektet Gjøvik og noen få andre byer er med på.

Da det har kommet nye saker vedrørende denne saken synes jeg dog en retning skiller seg klart ut. Med sine mange representanter på sentralt hold virker det på undertegnede som hovedhensikten over tid er å legge Lillehammer/Gjøvik totalt øde for statlige oppgaver. Vi har over en tid sett både Lillehammer og Gjøvik bli tappet for statlige ressurser (arbeidsplasser). Det kan virke som en del av representantene fra den østlige del av Mjøsa har svært liten eller ingen interesse for å utvikle vest og nordsiden av Mjøsa. Mest skuffet er jeg over enkelte av SP sine representanter og deres manglende evne til å følge opp sin grunnpolitikk om mest mulig styrking av distriktene. At AP går inn for en sterk sentraliseringspolitikk er ikke uventet. Jeg ser også at fylkesmannen sterkt går inn for en sentralisering rundt Hamar og bevaring av innlandet er heller ikke uventet. AP har jo over flere år nå gått den blå siden nesten i næringa når det gjelder sentralisering. Når det gjelder den støtten fylkestinget har gitt RV4 er heller ikke det overraskende. Det vil jo gi kortere reiseveg fra Gjøvik til Hamar, noe som igjen gir bedre argumentasjon for utredning av nytt sykehus sentralt ved Hamar og skrinlegging av Moelven. 

I denne sammenheng er det svært lite som er nevnt vedrørende ytterpunktene mot vest/nordvest med blant annet Valdres. Så vidt meg bekjent er det faktisk et noenlunde bra bebygd område også der, men det er ikke nevnt med et ord i mange framstillinger

Når det gjelder den forestående rådgivende avstemminga vurderer jeg det dithen som en taktisk strek fra AP. De største partiene har som kjent en god og sterk ungdomsorganisasjon som er i god stand til å påvirke sine medlemmer. Siden dette skulle kun være en digital avstemming vil det klart være en stor fordel for de med nettopp sterke bånd til ungdommene. Mange av disse igjen har mer eller mindre forhold til politikk, noe som gjør det lettere å påvirke i moderpartiets ønskede retning. De med noe år på seg vil på mange områder falle utenfor i denne avstemminga uansett hva som blir sagt. Jeg skal ikke si det bastant, men ting kan tyde på at dette blir en styrt avstemming fra de krefter som ønsker et spesielt resultat. Samtidig kan det ikke kalles valgfusk da alt er skjedd innenfor lovlige rammer under tvil. Samtidig er det på fylkesnivå en kjensgjerning at dersom ikke AP får de som de vil går de til Høyre for å få gjennomslag. Er det på dette nivå dere ønsker at ting skal bli styrt AP/SP-velgere?

Jeg håper imidlertid det vil gå ekstratog når det gjelder dette og samtidig at media er nøytrale i alle omtaler og spørsmål vedrørende både Innlandet og Hedmark/Oppland. 

Mvh

Frode I. Ingvaldsen

SP-medlem

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5 − three =