Riksantikvaren freder Odals Værk

Riksantikvaren freder Odals Værk

Riksantikvaren freder bruket Odals Værk i Innlandet.
– Dette er et sjeldent godt bevart eksempel på et stort og viktig anlegger i Innlandet, med spor fra næring og levd liv de siste 200 årene, sier avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken i en pressemelding.

På slutten av 1600-tallet fant dem jernmalm i grunnen under Valstad gård, og her blir senere Odals Værk etablert. Verket ligger i Sør-Odal kommune, ikke langt fra Glomma, og med skog og vassdrag i nærheten var det lettvint å skaffe energi til virksomheten.

Odals Værk i 1922. Foto Scheen, Riksantikvaren

– Vi freder både bygninger, hageanlegg og område rundt verket. Verket har spor etter gjentatte sosiale lag som var knyttet tedd til driften. fredingen vil gjøre Odals Værk synlig som en viktig samfunnsbygger i sin tid og en stor arbeidsplass med lang historie i Sør-Odal, sier Kolstadløkken.

Eget samfunn

Virksomheten vokste fram som et eget samfunn, med jernverk, sagbruk, landbruk med 65 husmannsplasser og treskelåve, teglverk, brennerier og bryggerier og tilhørende skole og fattigvesen.
– Det er viktig å ivareta husmannsplassen Nordre Vika som et eksempel på hvor vesentlige husmannsvesenet var for virksomheten, understreker Kolstadløkken.

Spennende industrihistorie

Den allsidige næringshistorien er godt synlig i verkets store og vel bevarte bygninger samt uteområdene. I dag er Odals Værk et aktivt gårdsbruk med vekt på skogsdrift.

Skog og vannveier var viktig for Odals Værk. Foto Cathrine Skredderstuen, Riksantikvaren

– Odals Værk har en stor og spennende industrihistorie, sier ordfører i Sør-Odal kommune, Knut Hvithammer, mens det også er en viktig og vakker jord- og skogbrukseiendom.
Odals Værk dokumenterer en svært viktig del av Sør-Odals historie og identitet. Fredningsvedtaket er derfor viktig for fremtidens generasjoner som kan ha glede av dokumentert kunnskap om fortiden.

I en freding er alltid eierne særdeles viktige. Det er dem som skal vedlikeholde og ivareta egendommen videre.
– Vi har hatt et fint samarbeid med Riksantikvaren frem til og med fredingen. At hele anlegget nå er fredet, motiverer og forplikter oss som eier til å sikre at Odals Værk lev videre som et kulturminne til glede og opplevelse for kommende generasjoner, sier Christine Opsahl.

Historien til verket

På jernverket produserte dem en rekke små og store produkt, som for eksempel ovner, spiker og kanonrør. Verket blomstret i tiden fra 1764 og til 1823, men i 1835 ble jernverket avviklet og driftet rettet mer mot de andre næringene på eiendommen.

Krutthuset på Odals Værk. I krutthuset ble kruttet oppbevart sikkert. Foto: Cathrine Skredderstuen , Riksantikvaren

Hovedbygningen og de to sidebygningene på verket ble fredet allerede i 1941. De store grøntanleggene rundt viser et tidsspenn på knappe 200 år, med spor av formale hagestiler, romantiske landskapsparker, samt anlegger med nyklassisistisk preg. I dag er grøntanleggene forenklet sammenlignet med tidligere.

– Hagene og parkene ved Odals Værk speiler en lang periode med skiftende ideal, og både enkeltvis og samlet har grøntanleggene ved Odals Værk stor hagehistorisk verdi, forklarer Kolstadløkken.

Krutthuset og kornmagasinet er, i tillegg til hovedbygningene, de eneste bygd som gjenstår fra jernverkperioden. De er derfor viktige å ivareta, sammen med driftsbygninger som bryggerigang og bryggerikjeller, treskelåve og låve for å vise den mangfoldige driften ved verket. Fredingen omfatter også deler av innsjøen Fløytet, som var demme opp slik at vasskraften kunne brukens til driften. I tillegg blir snekkerbua og redskapsbua med jordkjeller fredet.

Høy arkitektonisk og kulturhistoriske verdier

Formålet med fredingen er å ivareta Odals Værk som et anlegg med høy arkitektonisk og kulturhistoriske verdier. Anlegget viser kulturminne tilknytte industri og landbruk i perioden fra 1764 og frem til ca. 1950. Fredingen skal sikre at bygninger, hage og parker kan vise sine særtrekk fra ulike tidsperioder for nye generasjoner, og skal ivareta arkitektur og sammenheng mellom bygninger og uteområde. De materielle sporene etter virksomheten og mangfoldet i buform og livsførsel i ulike sosiale sjikt skal bevares.

Ni bygninger fredet

Ni bygninger blir fredet både utvendig og innvendig, mens et bygg blir fredet bare utvendig. Grøntanlegg, gardsplasser, veier med gjerde og murer, samt gjentatte dammer og anlegg i elven blir også fredet. I områdene rundt verket blir innmark og beiteområder, vannet Fløytet og område rundt sagbruksdriften, samt tidligere hageareal fredet.

Ett vakkert anlegg. Gjennom tidene har eierne ved Odals Værk lagt mye vekt på hageanlegget, som i dag er godt bevart. Foto: Cathrine Skredderstuen, Riksantikvaren

Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

14 − five =