-Bank på og prat saman.

-Bank på og prat saman.

Snekker. Tisleidalen-Go'biten av Valdres.Søndersrødtunet , stedet hvor folk møtes.
 Mange slit psykisk og opplever at hjelpetilbodet ikkje er godt nok. Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp) blir her utfordra på kva som kan gjerast for å betre det psykiatriske hjelpetilbodet.

 

Som ein jordnær og folkeleg politikar kjem Strand med nokre enkle, men gode råd som vi alle kan bidra med. Ho oppmodar til å snakke om psykisk helse og å bryte ned tabu og stigma rundt temaet. Openheit og forståing kan bidra til at fleire vågar å søkje hjelp og få den støtta dei treng.

Vidare påpeikar ho viktigheten av å auke tilgjengelegheit og kvalitet på hjelpetilbodet. Dette kan blant anna gjerast ved å tilsette fleire psykologar og psykiatriar, samt ved å styrke samarbeidet mellom helsetenester og kommunar.

Strand foreslår også at vi alle kan bidra ved å være oppmerksomme på menneska rundt oss og tilby støtte og omsorg. Ho meiner at små handlingar som å tilby ein samtale eller ein kopp kaffi kan gjere ein stor skilnad i nokon sin kvardag.

Til syvende og siste handler det om å ta psykisk helse på alvor og å jobbe for å betre hjelpetilbodet for alle som treng det. -Vi kan alle bidra med vårt for å hjelpe kvarandre og gjere livet til dei rundt oss litt betre.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 × 2 =