-Leirin prosjektet kan medføre teknologisk vekst og -innovasjon for Norge.

-Leirin prosjektet kan medføre teknologisk vekst og -innovasjon for Norge.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøkte Valdres og partikollegaer for bla. å bli oppdatert om prosjektet på Fagernes Lufthavn Leirin 19. juli.

Fagernes Lufthavn Leirin, som har potensial til å bli et knutepunkt for både utdanning og utvikling av teknologi, er et spennende prosjekt i Valdres-regionen. Ministeren har fått innsikt i hvordan denne satsingen kan skape nye muligheter for regionen og bidra til vekst og innovasjon i dalføret.

I tillegg til prosjektet Leirin, har ministeren blitt intervjuet om betydningen av teknologi og utvikling av naturfag i skolesystemet. Han understreket viktigheten av å skape glede og mestring blant elevene i skolen. For mye ro uten tilstrekkelig aktivitet blant ungdom kan ha negativ innvirkning på interessen for realfagene og teknologiske fag. Dette kan i sin tur hindre utviklingen av viktige fagområder som er avgjørende for Norges framtidige teknologiske potensial.

Ola Borten Moe ser behovet for å engasjere og inspirere ungdommer tidlig i skoleløpet, slik at de kan oppdage sin interesse for realfag og teknologi. Han mener at en mer aktiv tilnærming til undervisningen, med fokus på praktisk anvendelse av teori, vil bidra til å stimulere ungdommers nysgjerrighet og ønske om å utforske disse fagområdene nærmere.

I møtene med partikollegaer og representanter fra Valdres-regionen uttrykte han støtte for prosjektet på Leirin. Han ser på satsingen som en viktig investering i fremtiden, som kan være med på å sikre Norges posisjon som et ledende land innen teknologi og innovasjon i luftfart.

Besøket til Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har derfor vært av betydningsfull karakter, med fokus på både regionens utviklingsmuligheter og skolens rolle i å fremme teknologi og realfag. Det er tydelig at regjeringen ser på slike satsinger som essensielle for å styrke Norges kunnskapsgrunnlag og posisjonere landet for en bærekraftig og innovativ fremtid.

Om forstudiet for å utrede fremtidig bruk av Fagernes Lufthavn Leirin med særlig fokus på droner og annen flyteknologi.

Herunder:

  • Finne en aktør som kan utvikle sertifikat-ordningen for droneførere med opplæringssted Leirin. Dette innebærer at Leirin  blir et nasjonalt kompetansesenter for droneflyging.
  • Utrede muligheten for å samarbeide med et utdanningsmiljø om etablering av utdanning opp til master-/PHD-nivå.
  • Utrede bygging av verksted for bygging, reparasjon og tilpasning av droner.
  • Undersøke inntektspotensialer for bruk av Leirin til dronesport for private.
  • Andre muligheter som naturlig kan høre inn under prosjektet kan også inkluderes.

 

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × 4 =