Alle kriser skjer lokalt

Alle kriser skjer lokalt

Norske Kvinners Sanitetsforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har signert samarbeidsavtale for å bygge trygge og robuste lokalsamfunn.

Sanitetskvinnene har over 4000 beredskapsfrivillige landet over, og bidrar inn i både fylkesberedskapsråd og kommunale beredskapsråd.

– Per i dag har vi samarbeidsavtaler med 150 kommuner. Det betyr i praksis at når alarmen går, er det 150 kommuner som vet at vi er klare til å bistå redningsmannskapene, sier generalsekretær Malin Stensønes.

Ressurser

Hun understreker at det er viktigere enn noen gang å se hele landets beredskapsressurser i sammenheng.

– Ekstremværet Hans var en dramatisk påminnelse om hvor viktig det er å være forberedt, i tillegg lever vi i urolige tider med fullskalakrig i Europa. Trusselbildet blir også mer kompliserte gjennom bruk av sosiale medier og nettet, slik at det må tas høyde for hybride trusselbilder. Det kan for eksempel være spredning av desinformasjon, og i slike tilfeller er det viktig å ha lokale organisasjoner med høy troverdighet som har tillit i befolkningen, sier Stensønes.

Omsorg

– Frivillige organisasjoners arbeid både ved forebygging og håndtering av kriser har stor betydning, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. Sanitetskvinnene er en viktig og solid aktør med lang tradisjon for å gi medmenneskelig omsorg til enkeltmennesker, selv i uoversiktlige kriser der mange rammes samtidig, sier hun i en pressemelding.

Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB og Malin Stensønes, generalsekretær i NKS undertegner avtalen. Foto DSB

 

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

6 + nineteen =