krisestab

Alle kriser skjer lokalt

Norske Kvinners Sanitetsforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har signert samarbeidsavtale for å bygge trygge og robuste lokalsamfunn. Sanitetskvinnene har over 4000 beredskapsfrivillige landet over, og bidrar inn i både fylkesberedskapsråd og kommunale beredskapsråd. – Per i dag har vi samarbeidsavtaler med 150 kommuner. Det betyr i praksis at når alarmen går, er det 150 kommuner som vet at vi er klare til å bistå redningsmannskapene, sier generalsekretær

Pressemelding etter møte i krisestab mandag 7. aug

Pressemelding etter møte i krisestab man 7. au Det er fortsatt farevarsel på rødt nivå for Innlandet og Nord-Aurdal, med ekstremt mye nedbør i dag mandag 07. august og i morgen tirsdag 08. august. Vi må planlegge for at vannet kan gjøre stor skade, at veger blir stengt og at strøm, telefon og internett i verste fall kan bli borte. Nord-Aurdal kommune har satt krisestab som følger situasjonen tett. Kommunen vurderer