Ladestasjon

Meir straum til el bil folka på Beitostølen òg

El-bilane tek over marknaden, og ladestasjonar frå nord til sør blir sett stadig opp for å dekkja behovet for å fylla batteria.  Annonsører: Valdres Frukt og Grønt As Wangensten As og Grønolen FjellgardFirmaet Kim Steinsholt frå Lardal i Larvik kommune har 19 (!) lag som byggjer solide fundament til lade-eneheter over heile landet. Firmaet har òg oppdraget ved Kiwi på Beitostølen, der det blir sett  opp 6 ladepunkt. Det er berekna at ladestasjonen