RØDT

Tobias Drevland Lund (Rødt) -Om eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er et av verktøyene kommunene kan bruke til å øke sine inntekter. Se og hør stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund sin kommentar i innslaget fra konferansen om utjevningsmidler i Larvik 22.januar Artikkel: Hva med å flytte omtanke fra de rike til de fattige?  .konferansen om utjevningsmidler i Larvik 22.januar. Om konferansen her.

Folk og samfunn sliter voldsomt.

Rødt-politiker Geir Jørgensen krever aksjoner mot arbeidsledighet og manglende utdanning langs kysten Gardermoen, 16. januar 2024. – Under Lokalsamfunnskonferansen 2024 uttalte Rødt-politiker Geir Jørgensen at en betydelig andel unge voksne langs kysten er uten jobb eller utdanning, og pekte på mangel på råstoff og fiskekvoter som en sentral årsak til problemene. «-Situasjonen vi ser langs kysten er menneskeskapt og kan rettes opp,» sa Jørgensen. Han understreket behovet for konkrete tiltak

"Stem RØDT, om du vil at det skal koste det samme å gå til tannlegen, som til legen."

Det flere mener er valgampens muligens viktigste løfte, som også gir håp for veldig mange, kommer fra partiet Rødt. Tannhelsen til hele det norske folk, en, om ikke den viktigste, saken de kjemper for under årets stortingsvalg. To av stortingsvalgskandidatene til partiet, Silje Hjellebakken Helland (nr. 7) fra Vang i Valdres og Maria Aksberg (nr. 3) fra Gjøvik, hadde valgstand på Fagernes lørdag 4. september. Se og hør videoen for