Folk og samfunn sliter voldsomt.

Folk og samfunn sliter voldsomt.

Rødt-politiker Geir Jørgensen krever aksjoner mot arbeidsledighet og manglende utdanning langs kysten

Gardermoen, 16. januar 2024.

– Under Lokalsamfunnskonferansen 2024 uttalte Rødt-politiker Geir Jørgensen at en betydelig andel unge voksne langs kysten er uten jobb eller utdanning, og pekte på mangel på råstoff og fiskekvoter som en sentral årsak til problemene.

«-Situasjonen vi ser langs kysten er menneskeskapt og kan rettes opp,» sa Jørgensen. Han understreket behovet for konkrete tiltak for å sikre lokalbefolkningen tilstrekkelige ressurser for å drive fiskevirksomhet og skape sysselsetting.

I tilknytning til den nylig presenterte kvotemeldingen fra regjeringen, uttalte Jørgensen at aksjoner fra lokalsamfunn og kommuner mot denne politikken er et legitimt virkemiddel. «Vi må bruke alle tilgjengelige midler for å påvirke kvotepolitikken i favør av lokalsamfunnene og sikre rettferdig fordeling av fiskekvoter,» sa han.

Jørgensen rettet også kritikk mot elitenes tilnærming til problemet. «Det nytter ikke at elitepolitikere kun snakker med organisasjonsledere om kvotepolitikken. Hele samfunnet må bli hørt,» uttalte han. Han oppfordret til at samtalen om fiskekvoter inkluderer lokale aktører og tar hensyn til de utfordringene som unge voksne langs kysten står overfor.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 × 2 =