Lokalsamfunnskonferansen

Det er nasjonal katastrofe i fjell- og fjordbygdene!

General Robert Mood peker på konkrete utfordringer og advarer om alvoret som allerede er her i landet i det eksklusive intervjuet og foredraget i artikkelen. Artikkelen fortsetter etter videoen. Beredskap i lokalt perspektiv  – Hva står vi overfor?   En dyptpløyende analyse av Norges beredskapssituasjon ble presentert av den tidligere general og president i Norges Røde Kors, Robert Mood, under Lokalsamfunnskonferansen 2024.Det viste seg å være en urovekkende øyeåpner for tilhørerne. Mood,

-En spade for en spade. -I Valdres også.

Demokratiet står sterkt i Norge, men det er ingen selvfølge. Vedvarende lav valgdeltakelse utgjør en trussel mot demokratiet. Øystre Slidre kommune var en av kommunene det var rekordlav valgdeltagelse ved høstens kommunevalg. Under Lokalsamfunnskonferansen 2024 stilte varaordfører One Granli Enerud det utfordrende spørsmålet i plenum. Se og hør svarene hun fikk fra Tobias Drevland Lund (Rødt), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Birgit Oline Kjerstad (SV) i den påfølgende videoen.

Folk og samfunn sliter voldsomt.

Rødt-politiker Geir Jørgensen krever aksjoner mot arbeidsledighet og manglende utdanning langs kysten Gardermoen, 16. januar 2024. – Under Lokalsamfunnskonferansen 2024 uttalte Rødt-politiker Geir Jørgensen at en betydelig andel unge voksne langs kysten er uten jobb eller utdanning, og pekte på mangel på råstoff og fiskekvoter som en sentral årsak til problemene. «-Situasjonen vi ser langs kysten er menneskeskapt og kan rettes opp,» sa Jørgensen. Han understreket behovet for konkrete tiltak

"Penga eller livet"!

Inntektene som tilfaller norske kommuner er avgjørende for å sikre likeverdige tjenester, uavhengig av bostedssted i Norge. Ordfører Birgitte Gulla Løken (H) i Larvik kommune påpeker at disse inntektene ikke er rettferdig fordelt. Larvik, under ledelse av Birgitte Gulla Løken, er vertskap for det kommende «inntektsseminaret» den 22. januar, støttet av 31 deltakende kommuner. Under lokalsamfunnskonferansen 2023 på Gardermoen avslørte ordføreren på over 100 kommuner har meldt seg på seminaret.

Vil du slippe å reise til Oslo med "lua i hånda"?

Svein Olav Agnalt (bildet over) fra Østfold leder Lokalsamfunnsforeningen som ble etableret 2009. Foreningen dedikerer seg til fremme av lokaldemokrati og desentralisering. 14. og 15. januar arrangeres Lokalsamfunnskonferansen på Gardermoen. Med et sterkt engasjement for å delta i debatten om kommunestrukturen og det lokale folkestyret, står foreningen imot tvangssammenslutning av kommuner. Initiativet til denne organisasjonen ble tatt av en sammensatt gruppeordførere fra ulike politiske partier representert på Stortinget. Lokalsamfunnsforeningen organiserer

Ukelønn på opptil 120 000.- som vikar.

Ordfører Bjørnar Buhaug (Sp) i Indre Fosen kommune, er en av mange folkevalgte som sliter med å få nok fastleger i kommunen sin. -Han har et godt forslag til løsning. 18 % av legene som utdannes ved NTNU i Trondheim reiser ut av landet etter endt legeutdanningen. Den er gratis for personer fra andre land , i flg Bjørnar Buhaug. Han foreslår en enkel og raskt gjennomførbar løsning på legekrisen.

(Videointervju) Åssen går det?

Anders Østensen (Ap) er ordføreren som stod støtt som en påle og var i første linje overfor innbyggere, media og blålysetater, da katastrofen rammet Ask i Gjerdrum kommune natten til 30. desember 2020. Totalt 10 personer omkom i kvikkleireskredet, som også medførte at ca 1000 personer ble evakuert fra Ask etter de store matererielle ødeleggelsene. Ordfører Anders Østensen forteller om hvordan kommunen og lokalsamfunn taklet situasjonen akutt og hva som

Helge André tar den "hullete" strømstøtteordningen med til Stortinget

Regjeringen fikk «pisk på pung» i desember når det gjaldt den «hullete» strømstøtteordningen. Forstatt er tusenvis av husholdninger utelatt og betaler full pris. Se og hør hva stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) sa han skulle gjøre nå i innslaget over. Traumatiseres pga strømstøtteordingen. Les brevet «Hver uke er et mareritt for Ingunn» her

(Oppdatert med foredrag) Om sammenslåing og "elefanten" som er løs.

Kommunal- og distirksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) kom til sine «egne»på Lokalsamfunnskonferansen 2023. Der er ca 150 deltagere fra regjering, kommuner, fylker og organisasjoner samlet i to dager for å sette fokus på distriktene. Se og hør ordfører Harald Lie (Sp) i Hattfjelldal kommune og minister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i innslaget over. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn gjelsvik sitt foredrag på Lokalsamfunnskonferansen 2023 i videovinduet under