“Høyre for høns”, er blitt til “Høyre for ulv”! -Høyre sin miljø og klimaminister skaper dyretragedier!

"Høyre for høns", er blitt til "Høyre for ulv"! -Høyre sin miljø og klimaminister skaper dyretragedier!

“Høyre for ulv”! -Skaper garantert dyretragedier

Død høyre for ulv foto roy myrland

Partiet Høyre blir av mange sett på som virkelige talentfulle “bygdedødare”. -Nå “leveres” det!

Det blå partiet er ofte blitt betegnet som by og pengefolket sitt parti og den beskrivelsen både bekreftes og forsterkes i dag! Kommunesammenslåingsforslag, drivstoffavgiftsøkninger, bompengeinnføringer og nå ulvefredingen er god Høyrepolitikk. Disse tiltakene er målrettede og rammer dyrehold og jakt i deler av bygde-norge i en meget negativ retning.

“Høyre for høns”

Høyre frittgående høns foto roy myrland

Sammenslåing, stordrift og lønsomme store hønsehus har vært “melodien” i (bygde)Høyre. Nå er det rovdyrtennene som skal få bite, frotse og skape “verdier”.  “Høyreminister-velsignede” blodbad og dyretragedier, som da oppstår, vil  få bort de “plagsomme” små saueflokkene og de “irriterende” jegerne med sine “gneldrende” hunder i skoger og på fjell.

“Høyre for ulv”

Nok er nok, for mange i bygde-norge nå. I ulvesaken i dag fredet klima- og miljøminister  og høyremannenen Vidar Helgesen, mengder med “saue-/hundedrepere”. Dermed la medlemmene i rovviltnemda i region 5 ned sitt virke med umiddelbar virkning. (Les hele brevet om nedleggelsen av vervene her)

 

 (Se video fra ulvens herjinger i saueflokken i Jotunheimen her) Obs. Ineholder stygge sekvenser med døende og skadde dyr

Begynnelsen av dagens brev fra Rovviltnemda i region 5 til Klima- og Miljødepartementet følger under videovinduet

 

 

Nedlegging av verv

Med vedtaket fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen om å nekte all lisensjakt på ulv innenfor ulvesona, ser ikke medlemmene i Regional Rovviltnemnd i region 5 det lenger formålstjenlig å sitte i rovviltnemnda. Vi varsler med dette at vi legger ned våre verv med øyeblikkelig virkning.

Som medlemmer av Regional Rovviltnemnd har vi vært opptatt av å utføre våre verv på en slik måte at vi forvalter rovviltet innenfor de rammer som er satt av Stortinget. Vi har fått i oppdrag å forvalte ut fra vedtatt statlig politikk. I tillegg til rovviltpolitikk isolert, dreier dette seg om politikk for landbruk, friluftsliv, jakt og utmarksbaserte næringer. Etter at Stortinget i juni 2016 omsider fattet vedtak om hva som skulle være bestandsmål for ulv i Norge, fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 først vedtak om lisenskvote utenfor ulvesona. Dette vedtaket omfattet i tillegg til en generell kvote på 5 dyr, også uttak av den såkalte Osdalsflokken. Denne flokken befinner seg i all hovedsak utenfor sona, og roviltnemnda i region 5 hadde også tidligere anmodet om uttak av denne flokken. I september fattet nemndene i region 4 og 5 vedtak om uttak av 3 angitte revirer innenfor sona. Hele brevet fortsetter her


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5 × 3 =