Hvor du enn er i landet, så kan du forhåndsstemme fredag 8. også!

Morten Stensby og Stian Midtsveen forhåndsstemmer stortingsvalget 2017 fagerne foto Roy Myrland

Valglogo 2017

Forhåndsstemmene strømmer inn og det er til tider kø på valgstedene. I rådhuset på Fagernes i Nord-Aurdal var Morten Stensby (til venstre) valgfunksjonær for Stian Midtsveen (til høyre) da han avgav sin stemme. Ha med gyldig legitimasjon og gjerne valgkort for å lette arbeidet for valgfunksjonærene om du skal forhåndsstemme et annet sted i landet enn der du bor. Valgdagen er mandag 11. september men flere kommuner har også åpne valglokaler søndag 10.

Les mere på valg.no

Teksten under er fra Valgdirektoratet sin side og valg.no sin side.

Ofte stilte spørsmål – Valgdirektoratet

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet svar på ofte stilte spørsmål om valg.


Valgurne Stortingsvalget 2017.
Valgurne Stortingsvalget 2017.

Når er valgdagen?

Valgdagen for stortingsvalget er mandag 11. september 2017. Mange kommuner holder også valg søndag 10. september.

Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som noen gang har vært registrert som bosatt i Norge. Det er uten betydning om de er registrert som bosatt i utlandet på valgdagen.

Alle som skal stemme, må være innført i manntallet. Manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Du står i manntallet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Har du flyttet, er det fortsatt adressen 30. juni som avgjør i hvilken kommune du har stemmerett.

Hvor kan jeg stemme på valgdagen?

valgdagen den 11. september må du stemme i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Kommunen informerer om åpningstider og hvor du kan stemme på valgdagen. Du kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Finn ditt valglokale på valgdagen 

Hvor kan jeg forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Finn ditt nærmeste forhåndsstemmelokale og åpningstider. Du kan også ta kontakt med kommunen du oppholder deg i for å få informasjon om hvor og når du kan forhåndsstemme.

Du kan også forhåndsstemme på de fleste av utenriksstasjonene i utlandet for oversikt  trykk her.

Når kan jeg forhåndsstemme?

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du må da kontakte kommunen og avtale tid for å stemme.

Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning starter 10. august og varer til og med 8. september. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.

Forhåndstemmelokaler og åpningstider.

Eller ta kontakt med kommunen for informasjon om hvor i kommunen det er mulig å forhåndsstemme og åpningstider.

I utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli til og med 1. september. Husk å stemme så tidlig at stemmen rekker frem til kommunen din innen kl. 17 dagen etter valgdagen 11. september.

Hva må jeg ha med for å stemme?

Valgloven sier at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort og bankkort med bilde.

Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Det er ikke nødvendig å ha med valgkort, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og det vil gå raskere for deg å stemme.

Hva gjelder som legitimasjon?

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Hvorfor har jeg ikke mottatt valgkort?

Alle velgere får valgkort tilsendt i posten. Opplysningene om velger hentes fra manntallet og folkeregistret, opplysninger om åpningstid ol. på valgkortet er utarbeidet av din kommune. Hvis du ikke har mottatt valgkortet, kan det være fordi det har kommet bort i posten eller du har flyttet og meldt adresseendring til Folkeregisteret etter 30. juni.

Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med, og det vil gå raskere for deg å stemme. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.

Hvordan endrer jeg på stemmeseddelen?

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti du stemmer på. Hvis du vil være med på å påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt inn for partiet, må du endre på stemmeseddelen. Les om hvordan du endrer på stemmeseddelen.

Er det mulig å stemme blankt?

Det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Kan jeg stemme på nytt på valgdagen dersom jeg har forhåndsstemt?

Dersom du har forhåndsstemt, er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen. Det er heller ikke mulig å forhåndsstemme flere ganger.


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

fourteen − one =