Samfunnssikkerhetspris til Lillehammer kommune

Samfunnssikkerhetspris til Lillehammer kommune

Samfunnssikkerhetsprisen for 2019 går til Lillehammer kommune for sitt forebyggende flomarbeid gjennom «Prosjekt Vassdrag».

− Klimaendringene fører til mer ekstremvær. Forebygging er et nøkkelord når vi som samfunn skal møte disse utfordringene. Det er billigere å forbygge enn å reparere! Lillehammer kommune får prisen for det gode, og særdeles viktige arbeidet med det som ikke har skjedd, sier Per Brekke, fungerende direktør i DSB.

Det er åttende gang DSB deler ut samfunnssikkerhetsprisen. Prisen går til den, eller de, som bidrar til å sette samfunnssikkerhet på dagsorden – og som er et godt eksempel for andre aktører.
Varaordfører Terje Rønning mottok prisen på vegne av Lillehammer kommune under samfunnssikkerhetskonferansen i Oslo tirsdag 4. februar.

Juryens begrunnelse

Etter flommer i 2011, 2013 og 2014 etablerte prisvinneren et imponerende, omfattende og tverrfaglig flomforebyggende arbeid for sine mange bynære vassdrag.
De fleste vassdragene er tett på bebyggelse og de består av en rekke sårbare punkter.
Prisvinneren har igangsatt kartlegging av skader og kritiske punkter, og har et helhetlig fokus på vassdrag og nedbørfelt.

Fungerende direktør Per K. Brekke i DSB overrekker Samfunnssikkerhetsprisen 2019 til Lillehammer kommune. Foto DSB

I tillegg til å gå gjennom eldre reguleringsplaner, har de aktivt tatt tak i det forebyggende beredskapsarbeidet – som igjen har gitt viktig kunnskap til plan- og byggesaker.

Prisvinneren har ukentlige flommøter. Hver fredag Kl.11.00, møtes en tverrfaglig gruppe for å diskutere værvarsel, forebygging ved sårbare punkter, mulige tiltak og eventuelt beredskap.
Resultatet er at etater som tidligere ikke har vært en del av beredskapen nå føler et eierskap til vassdragene, kulvertene og kjenner hvert kritiske punkt.

Tidligere vinnere av samfunnssikkerhetsprisen

2012: 22. juli-kommisjonen
2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum
2014: 330-skvadronen
2015: Eigersund kommune
2016: Odda Røde kors
2017: Bergen kommune
2018: Sivilforsvarets tjenestepliktige


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nineteen − 12 =