30 år for et bedre arbeidsmiljø

Else B. Andrèn var med å stifte laget og blir her takket av Finn Bjørnsvik og Gunvor Hegni Foto Jan Arne Dammen

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) ble stiftet her i Telemark i 1986, da som Landsforeningen for Løsemiddelskadde (LFFL) og ble tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF). Foreningen gjorde en stor innsats på informasjonsarbeidet blant løsemiddelbrukere og skadde.

Finn Bjørnsvik ønsker alle velkommen til 30 års-jubileet til A.L.F. Telemark Foto Jan Arne Dammen
Finn Bjørnsvik ønsker alle velkommen til 30 års-jubileet til A.L.F. Telemark Foto Jan Arne Dammen

30 års jubileet ble markert med et besøk på verdens nordligste vingård Lerkekåsa og ble avsluttet med julebord på Norsjø hotell for lagets medlemmer. Til stede var også representanter fra fylkeslaget i Hordaland og Buskerud. Fra Norges Handikapforbund var regionleder Gunvor Hegni til stede og overrakte blomster og roste laget og Else for sin innsats gjennom 30 år.

Regionleder Gunvor Hegni takker Else B. Andrèn for den innsatsen laget har gjort i 30 år. Foto Jan Arne Dammen
Regionleder Gunvor Hegni takker Else B. Andrèn for den innsatsen laget har gjort i 30 år. Foto Jan Arne Dammen

– A.L.F. Telemark har drevet et iherdig arbeid for løsemiddelsaken i Grenland alle disse 30 årene. Else og John var alltid positive og markedsførte laget på en bra måte også utover Telemarks grenser. Else var kjent i Skiens by, og rundt i butikker for å få gevinster til utlodning og flere butikker hadde liggende en pakke klar når Else kom innom. Hun har vert drivkraften og med god støtte av John. Etter hans død har hun stått på og med hjelp av styret er det fortsatt god aktivitet i laget, sa Gunvor Hegni.

Else Bømark Andren, Gunvor Hegni, Jan Arne Dammen og Fred Eide
Else Bømark Andren, Gunvor Hegni, Jan Arne Dammen og Fred Eide

– Den første samling skjedde tidlig i 1986 på Høyers Hotell der formannen i «LFFL sentralt, Oddvar Petersen» var tilstede, og likedan fylkessekretær i «NHF Telemark» Erland Berberg. Det var ikke satt opp noen saksliste, men det ble besluttet å stifte lag i Telemark, og ting kom på plass etter hvert, og stiftelsesmøte fant sted den 5. september 1986, forteller dagens leder Else Bømark Andrèn.

Norges lover

De som var med på selve stiftelsesmøte: Dan Arve Rønningen, Gro og Harry Hegland, Gudveig Stensen, Ellen Norli og John Sigurd Andèn.
Det første styret så slik ut: Dan Arve Rønningen, Ellen Norli, Gudveig Stensen og John Sigurd Andrèn.
– Penger hadde vi ikke, men fylkessekretæren i NHF ga oss kr. 2.000.- i startkapital. Dette så vi på som en æresgjeld, og de ble tilbakebetalt mange år senere, sier Else.

Landsforeningen fikk etter hvert et eget tidsskrift som het SYNDROM. De fikk etablert et fagråd som besto av adv. Roger Foyn, yrkeshygieniker Bjørn Eriksson og Halvor Erikstein, psykolog Jan Magne Krogstad, sosionom Gladys Sanches, som representant for trygderett Knut Ove Karlsen, lege Bjørn Hilt. (En tid var den berømte advokaten Geir Lippestad med.)

Vinprodusent Joar Sættæm forteller om Lerkekåsa vingård Foto Jan Arne Dammen
Vinprodusent Joar Sættæm forteller om Lerkekåsa vingård Foto Jan Arne Dammen

Det var stor aktivitet fra starten av og fremover. Laget hadde åpne møter med panel flere ganger. Panelet bestod av fagpersoner fra fagrådet og ofte en banksjef.
– Han var nyttig når det ble klart at familiefaren ikke kom i arbeid mer og med tanke på et normalt liv hadde de opptatt huslån og slikt, sier Else.

Ildsjelene i foreningen jobbet med å gi opplysninger om den lange og vanskelige veien for å få stadfestet at helseproblemene hadde sitt utgangspunkt i arbeidsforholdene. Foreningen ble en støtte for mange skadde og deres familier, og mange har fått en hjelpende hånd gjennom disse årene.

Hjelp til utfylling

John Sigurd Andrèn som var Telemarkslagets første leder var ofte gjest i radioen i Grenland. Han hadde god ståtte av sin kone Else som også var med og fortalte om de pårørendes situasjon.
– Det var innringere hver eneste gang, og det var besøk hjemme hos oss. Medlemmene fikk hjelp med skriftlige redegjørelser – arbeidshistorie og privat historie. For mange var skjemaer vanskelig, for de hadde gjort noe helt annet enn å holde i en blyant i jobbsammenheng disse flotte arbeidstakerne, sier Else.

Lerkekåsa er Verdens nordligste vingård Foto Jan Arne Dammen
Lerkekåsa er Verdens nordligste vingård Foto Jan Arne Dammen

Styret i jubileumsåret består av leder og sekretær Else Bømark Andren, Skien, kasserer Hans Groland, styremedlemmer Finn Bjørnsvik og Aud Tremyr. Grete Bjørnsvik, og Anne Karin Johansson er revisorer.

Else B. Andrèn var med å stifte laget og blir her takket av Finn Bjørnsvik og Gunvor Hegni Foto Jan Arne Dammen
Else B. Andrèn var med å stifte laget og blir her takket av Finn Bjørnsvik og Gunvor Hegni Foto Jan Arne Dammen

Av Jan Arne Dammen

A.L.F. Buskerud

Følg oss på Facebook

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening

Og alle fikk pakke:

30 års jubileet til A.L.F. Telemark Foto Jan Arne Dammen (8) 30 års jubileet til A.L.F. Telemark Foto Jan Arne Dammen (9) 30 års jubileet til A.L.F. Telemark Foto Jan Arne Dammen (7) 30 års jubileet til A.L.F. Telemark Foto Jan Arne Dammen (6) 30 års jubileet til A.L.F. Telemark Foto Jan Arne Dammen (5)

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nine + 8 =