Rovviltnemndenes vedtak følger opp Stortingets bestandsmål for ulv

Rovviltnemndenes vedtak følger opp Stortingets bestandsmål for ulv

-Omsider er det gjort et forvaltningsvedtak som kan bringe oss ned på Stortingets vedtatte bestandsmål. Det vil lette trykket for de som lever og driver næring med grunnlag i naturressursene innenfor ulvesona, sier Erling Aas-Eng på vegne av Naturbruksalliansen i en pressemelding.

Klima- og miljødepartementet får det siste ordet når de før året er omme tar en endelig avgjørelse om lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021. I brev til departementet støtter Naturbruksalliansen støtter rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av 32 ulv innenfor revirene Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og Rømskog.

Høy bestand

Bestanden har ligget høyt over bestandsmålet over lang tid. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen. Det er derfor på høy tid det tas grep som bringer oss ned på vedtatt bestandsmål. Naturbruksalliansen mener at rovviltnemndenes vedtak om å ta ut 32 ulver vil bidra til dette.

Forvaltning skal legge en samlet vurdering av bestandens status og forventede utvikling til grunn, slik at det sannsynliggjøres at bestanden etter neste yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 4-6 ynglinger per år. Bestandsdata fra vinteren 2019/2020 viser at vi har 8,5 ynglinger (se ROVDATA) og dermed ligger godt over bestandsmålet.

Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2021 er derfor å redusere ulvebestanden slik at den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål. Det vil dempe konfliktnivået og redusere belastningen i ulvesona.

Naturbruksalliansen

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner:

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

Alle foto Jan Arne Dammen


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

18 − 10 =