En hilsen fra Bjarne Budal (AP).

En hilsen fra Bjarne Budal (AP).

En hilsen fra Landsmøte i Arbeiderpartiet, hvor jeg har fått gleden av å være med å forme og beslutte en sterk og fremtids retta politikk.

Leserbrev fra Bjarne Budal – Øystre Slidre Arbeiderparti. 

Arbeid til alle, vi skal skape arbeidsplasser over hele landet. En sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, uavhengig av hvor du bor eller hvor god råd du har. En rettferdig klimapolitikk som skal kutte utslipp og skaper nye arbeidsplasser

Ekstra gledelig for oss i distriktet som har en viktig næring i Reiselivet. Her har jeg gleden av å presentere det beste programmet Arbeiderpartiet noen gang har hatt.

Øystre Slidre har natur, kultur og Beitostølen som bare vil bli mer attraktive for folk i årene som kommer. Reiselivet skaper spennende arbeidsplasser og er en særlig viktig næring for oss. Det må legges bedre til rette for turisme gjennom hele året, som gir grunnlag for helårlige arbeidsplasser. Reiselivsnæringen har som følge av koronautbruddet opplevd sin største krise noensinne. Mange virksomheter fikk revet bort inntektsgrunnlaget sitt over natten. Det er gjort for lite for å hjelpe levedyktige reiselivsbedrifter gjennom krisen. Arbeiderpartiet vil bidra til at næringen kommer seg gjennom krisen og utvikler seg videre. Handelsnæringene står for en stor del av verdiskapingen i norsk økonomi og mange arbeidsplasser. Digitalisering endrer hvordan vi handler, det påvirker lønnsomheten og de som jobber i næringen. Arbeiderpartiet vil satse på kompetanseutvikling for ansatte i handelsnæringen og støtte norske nettaktører i konkurranse med internasjonale giganter. Fysiske butikker er viktige for mange lokalsamfunn og skal sikres gode rammevilkår. Her følger noen viktige punkter Arbeiderpartiet vil:  

  • Utvikle en nasjonal plan for reiselivsnæringen, med fokus på bærekraftig utvikling, helårlige arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. 
  • Bidra til at det norske reiselivet kommer raskest mulig tilbake etter koronakrisen, blant annet gjennom å satse mer på markedsføring, ivareta norske pakkereiseselskaper bedre og vurdere et skille mellom pakkereiser til Norge og til utlandet. 
  • Innføre besøksbidrag som skal brukes til nødvendige investeringer i pressede reisemål, slik at natur, miljø og lokalsamfunn kan ivaretas bedre. 
  • Styrke Innovasjon Norges reiselivssatsing, med vekt på reiselivsutvikling og norgesreklame, i samråd med reiselivsnæringen.
  • Utvikle en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere, i samarbeid med friluftsorganisasjonene. 
  • Etablere et helhetlig system for destinasjonsutvikling, herunder et velfungerende fellesapparat, økt forskning og økt samarbeid mellom næringsaktører og myndigheter. 
  • Knytte tettere bånd mellom kulturliv, matprodusenter og reiseliv gjennom kompetanseutvikling, markedsføring og samarbeid om destinasjoner. 
  • Bygge videre på Norges sterke posisjon som bærekraftig reisemål og legge til rette for at flere kommuner og destinasjoner kan bli bærekraftige reisemål. 
  • Legge til rette for attraktive nasjonale turistveier og turiststier. 

 

Vennlig hilsen

Bjarne Budal – Øystre Slidre Arbeiderparti.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

one × 2 =