september 8, 2022

Varsel om dramatisk nedgang i inntekter fra bingo ved ny pengespillforskrift

Siden 2015 har bingo overført 1 710 millioner kroner til 3086 lag og foreninger i fylker over hele Norge. Bingomidlene går til korps, idrettslag, skytterlag, kor, barneteater, sosiale velferdsorganisasjoner og mye mer. Kultur- og likestillingsdepartementet behandler nå forslag til ny pengespillforskrift. Det nye forslaget til pengespillforskrift vil få dramatiske konsekvenser for de samfunnsnyttige formålene som mottar inntekter fra bingospill. Forskriftsendringen vil i verste fall medføre at det årlig utbetales om

Grønnere, smartere og fortere under Avfall Norges Årskonferanse

Under Avfall Norges Årskonferanse ble samlingen «Grønnere, smartere, fortere-Infrastruktur og logistikk» meget godt besøkt. Det var fagrådgiver Håkon Bratland som var programleder og med seg på scenen hadde han: Karianne Øverland, senior interncontroller, Norsk Gjenvinning. Nora Sørsdahl, CEO REEN. Terje Høytstakli, driftsjef, Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap. Markus Michalsen Bugge. Førsteamansuensis TIK-senteret UIO og Kari-Anne Lyng, Seniorforsker, NORSUS. CEO Nora J. Sørsdahl og fagrådgiver Håkon Bratland intervjues i videoen