Reglene for HC-kort revurderes

Reglene for HC-kort revurderes

Regjeringen skal gjennomgå reglene for HC-kort, som gir parkeringstillatelse for forflytningshemmede.
– Det er på tide med en totalgjennomgang av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, slik at vi får et oppdatert og balansert regelverk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Store forskjeller

Det er et tiår siden forskriften ble gjennomgått, og mange har etterspurt endringer i både forskriften og veilederen. Flere har vist til forskjeller i kommunenes tildelingspraksis, og pekt på behovet for et klarere og mer forutsigbart regelverk.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Samferdselsdepartementet ønsker å gjøre noe med dette, og derfor får Statens vegvesen nå i oppdrag å gjøre en totalgjennomgang av forskriften, med bred involvering av berørte aktører. En gjennomgang av regelverket vil ta tid. Samtidig har de berørte behov for veiledning til den forskriften som er gjeldende i dag. Statens vegvesen har derfor også fått i oppdrag å ferdigstille og publisere oppdaterte retningslinjer til forskriften senest innen 1. desember 2023.

Forskriften regulerer ordningen med kommunalt utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede. Formålet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette, et tilgjengelig parkeringstilbud. Tildeling av parkeringstillatelsene behandles av bostedskommunen og avgjøres i den enkelte sak ved skjønn, innenfor rammen av forskriften.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eight + two =