Statskog stenger rypejakta i Sør-Norge

Statskog stenger rypejakta i Sør-Norge

Før hver jaktsesong analyserer Statskog utviklingen i fangst og bestand av rype og skogsfugl. Hvert enkelt område blir analysert for å avgjøre hvor mye det kan jaktes innenfor rammen av bærekraftig forvaltning.

Statskogs tellinger viser positive tegn i nord, men fra Trøndelag og sørover er utviklingen i bestanden så svak at statsforetaket stenger sine områder for rypejakt. For skogsfugl er bildet variert.

– Med et par små unntak, er det i år kun fra Nordland og nordover som etter våre analyser har høstbart rypeoverskudd, sier fagsjef i Statskog  Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding.

Lite mus og lemen

Rypa legger mange egg. Noen ganger vokser mange opp, andre ganger dør de fleste kyllingene. Dette gir store svingninger i bestanden.
Hvor mange kyllinger som faktisk vokser opp avgjøres i veldig stor grad av predasjon fra rev og annet smårovvilt. I år har det vært lite mus og lemen i Sør-Norge, noe som har økt presset på rypekyllingene.
– De årene rypa presses hardt av smårovvilt, må vi begrense uttaket som skjer i jakta. Det finnes en lang rekke tilleggsforklaringer, men predasjon forklarer desidert mest, sier Breisjøberget.

Foto Jan Arne Dammen
Omfattende tellinger

Forvaltningsmodellen hviler på Breisjøbergets egen doktorgrad, og Statskog kontrollerer bestanden av rype og skogsfugl hvert år langs 3 300 kilometer fordelt på 1500 takstlinjer.
– Ingen andre i verden har tilsvarende årlig, omfattende kontroll på bestanden. Det er avgjørende for tilliten til oss som viltforvalter. Vi stenger for jakt når vi må, og åpner når vi kan, sier Breisjøberget.

Ventet nedgang

Sist gang det var tilsvarende svak rypeutvikling var i 2019. Året etter var det et sterkt oppsving, før rypetallene har vært mer stabile de to siste årene.
– At det igjen skulle komme en nedgang, er som forventet. Dette er et resultat av naturlige sykluser i naturen, og sånn sett ikke alarmerende så lenge vi holder igjen på jakttrykket i svake år, sier Breisjøberget.

Gode rypetall i nord

Områdene fra Nordland og nordover ser ut til å være på et litt annet stadium av svingningene. Her er det nemlig langt bedre tellinger enn lenger sør.
– I mange år har det for eksempel vært svært dårlige rypetall på Senja og i Indre Troms, noe som ofte har ført til stengning. I år ser vi en meget positiv styrking i bestanden, og vi kan tillate jakt innenfor en bærekraftig ramme, sier Breisjøberget.
Unntaket i nord er Hattfjelldal. Der er tellingene er så svake at Statskog stenger for rypejakt i år.

Foto Steinar Johansen

Åpne områder for skogsfugljakt

Mens rypejakta fortsatt er den store fuglejakta i Norge, får stadig flere jegere opp øynene for skogsfugljakt. Dette gjelder storfugl som tiur og røy, samt orrfugl og jerpe.
Tellingene tilsier jaktmuligheter på de fleste skogsfuglterreng hos Statskog.
– Bestandsutviklingen varierer og vi vil regulere antallet jaktdager i det enkelte område for å sikre jakttrykk som bestandene tåler, sier Breisjøberget.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

fifteen − 1 =