Kvotemeldingen. -Blir det geriljakrig på bryggekanten?

Kvotemeldingen. -Blir det geriljakrig på bryggekanten?
Professor Torbjørn Trondsen (bildet over) uttrykker tydelig uro når det gjelder regjeringens forslag til kvoter i fiskeriet. Det skjer i videointervjuet med redaktør Roy Myrland under Lokalsamfunnskonferansen 2024.
Lenke til regjeringens forslag til kvotemelding i lenken i bunn av artikkelen.

Under Lokalsamfunnskonferansen 2024 kom professor Torbjørn Trondsen med klare standpunkter angående regjeringens forslag til kvotemelding. I et intervju med redaktør Roy Myrland ga Trondsen uttrykk for bekymring og kritikk knyttet til de foreslåtte endringene i fiskeripolitikken.

En bekymringsfull konsekvens av dette forslaget er at kystsamfunn i Nord-Norge blir redusert til kun mottaksanlegg, uten mulighet for foredling. Av den totale fangsten, leveres kun cirka 4% til foredling i Norge. Dette har potensiale til å påvirke lokalsamfunn økonomisk og sosialt.

Professor Trondsen oppfordrer til å følge opp Hurdalsplattformen, mobilisere mot fiskeriministerens retorikk, og han går så langt som å nevne «geriljakrig» som en potensielt nødvendig tilnærming. Kritikken fokuserer på manglende initiativer for å styrke kommuner uten fiskerettigheter og fravær av tiltak for pliktlevering til lokalsamfunnene.

Regjeringens forslag til kvotemelding møter dermed en tydelig stemme i professor Torbjørn Trondsen, som insisterer på behovet for grundigere vurdering av de foreslåtte endringene for å sikre en balansert og rettferdig fiskeripolitikk som ivaretar både store og små samfunn.

Lenke her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-7-20232024/id3021504/

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

17 − nine =