Folkemøte – Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen?

Folkemøte - Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen?

En ekspertgruppe har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet muligheten for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen. Gruppa legger fram sin rapport i et folkemøte i Drammen 15. mai.

Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
Tid: kl.18-20

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de alvorligste truslene mot norske villaksbestander. Bekjempelse av parasitten er derfor høyt prioritert. Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært infisert av parasitten hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan.
En eventuell bekjempelse i Drammensregionen må bygge på en omfattende gjennomgang av alle tilgjengelige alternativer og muligheter. Miljødirektoratet satte i 2015 ned en ekspertgruppe med dette som mandat. På folkemøtet i Drammen vil gruppa presentere sitt arbeid og sine konklusjoner.
Les mer om ekspertgruppa og mandatet her 
Miljødirektoratet og arbeidsgruppen vil være tilstede.

Tidligere artikkel i Langsveien.no om laksesmolt

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5 × 1 =