Saltstein til elg er forbudt! -I Nord-Aurdal kommune og på grensa til Langsua nasjonalpark henger “fersk” saltstein nå.

Saltstein til elg er forbudt! -I Nord-Aurdal kommune og på grensa til Langsua nasjonalpark henger "fersk" saltstein nå.

 

 Frykten er stor blant både viltforvaltere, reineiere og jegere at CWD (Chronic Wasting Disease) sykdommen skal smitte videre til andre dyr og andre områder!

I Nord-Aurdal kommune og nærmere bestemt nordøst for Fullsenn, ved stien mot Skruvedalen henger det “fersk” saltstein. Flere tusen reinsdyr trekker årlig forbi og to elgstammer sokner til området det nå henger saltstein ca. 180 cm over bakken. Elgtettheten er stor her, det viser all elgmøkka som er på stien inn i Langsua nasjonalpark mot Skruvedalshytta i Gausdal. Det betyr at smitte også lettere kan overføres fra dyr til dyr.

 

Seniorinspektør Sjur Aarebru ved Mattilsynet på Leira i Valdres forteller at det er lov å ha saltstein til husdyr ute, men ikke for andre hjortedyr. Dette forbudet ble innført 11. juli 2016 og gjelder absolutt fortsatt. Forbudt er det også å fore hjortedyr i hele landet, selv om det her kan søkes unntak, forteller han til nettavisa Langsveien.no.

Nasjonalparkforvalter Ulf Ullring i Langsua nasjonalpark forteller til Langsveien.no at saltingen neppe har noen som helst betydning for eventuelle jaktresultater, annet enn for å få fine bilder på viltkamera!

Spredning av sykdommen fryktes være ekstra stor ved salt- og forplasser.

CWD eller skrantesyke er en smittsom sykdom, som foreløpig er påvist på reinsdyr, elg og hjort. Voldsomme tiltak er satt i gang for å hindre videre smitte av denne sykdommen. Sist vinter ble hele villreinflokken i Nordfjella slaktet ned. I sommer har også myndighetene skjerpet prøvetakingen for event. å påvise flere  tilfeller av sykdommen. Se her: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oppland/dokument-fmop/miljo-og-klima/naturmangfold/informasjonsskriv.pdf

 

Den store skrekken for ange nå er at sykdommen skal spre seg til andre reinsflokker og flere hjortedyr. Der er fortsatt lite sannsynlig at sykdommen kan smitte til mennesker.

 

-Vi må være åpne for at det kan være to typer skrantesyke. -Sylvi Benestad og Petter Hopp ved Veterinærinstituttet. De har skrevet denne kronikken: https://www.vetinst.no/nyheter/kronikk-to-typer-skrantesyke

Presisering:

Både storfe og sau beiter i området. Saltstein er et lovlig hjelpemiddel  for et godt husdyrhold i utmark. Området som omtales over er og har vært beitested for gårdbrukere i både Øystre-Slidre og Nord-Aurdal  siden “tidenes morgen”. Husdyr fra Gausdal kan også trekke inn i området. Det er å anta at saltsteinen, som er avbildet ,trolig er hengt opp i den forbindelse og absolutt ikke har noe med viltpleie å gjøre.

Langsua nasjonalpark: http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Skrautvål Sameie: http://www.fullsenn.no/

Gausdal Fjellstyre: https://www.gausdal-fjellstyre.no/

Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/sok/?search=cwd

Foto og tekst: Redaktør Roy Myrland / www.langsveien.no -nettavisa om folk

 

 


Ønsker du å bidra til flere slike artikler?
Klikk her


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

fourteen + 10 =